| 
Citations
 | 
   web
Anonymous. (1998). Remediation of historical mine sites; technical summaries and bibliography. Littleton: Society for Mining, Metallurgy, and Exploration.
toggle visibility
Lushnikova, O. Y. (1996). Kompleksirovaniye metodov tamponazha i biolokatsii dlya zashchity podzemnykh vod ot zagryazneniya i istoshcheniya. Combined methods of grouting and biolocation for protection of ground water from pollution and depletion. Izvestiya Vysshikh Uchebnykh Zavedeniy. Gornyy Zhurnal, 1996(12), 49–52.
toggle visibility