| 
Citations
 | 
   web
Baskin, L. (1979). Linear relationship between mine flow-acid load and influence of depositional environment. In Underground coal mining symposium. New York City: McGraw-Hill.
toggle visibility
Lushnikova, O. Y. (1996). Kompleksirovaniye metodov tamponazha i biolokatsii dlya zashchity podzemnykh vod ot zagryazneniya i istoshcheniya. Combined methods of grouting and biolocation for protection of ground water from pollution and depletion. Izvestiya Vysshikh Uchebnykh Zavedeniy. Gornyy Zhurnal, 1996(12), 49–52.
toggle visibility
Noss, R. R., Crago, R. W., Gable, J., Kerber, B., & Mafi, S. (1997). Use of flue gas desulfurization sludge in abandoned mine land reclamation.
toggle visibility
Ziemkiewicz, P. F., Skousen, J. G., Skousen, J. G., & Ziemkiewicz, P. F. (1996). Prevention of acid mine drainage by alkaline addition. In Acid mine drainage control and treatment. Morgantown: West Virginia University and the National Mine Land Reclamation Center.
toggle visibility