List View
 |   | 
   web
Author Title Year Publication Volume (down) Pages
Sottnik, P.; Sucha, V. Moznosti upravy kysleho banskeho vytoku loziska Banska Stiavnica-Sobov. Remediation of acid mine drainage from Sobov Mine, Banska Stiavnica 2001 Mineralia Slovaca 33 53-60